Gå til innhold (Alt + c + enter)

Om Anders Skifte

Anders Skifte foran en Cessna 172
Posering foran LN-NRO, en Cessna 172, på en flyplass et sted i Sverige.

Jeg kommer fra Tromsø og har siden 2010 jobbet som frontend-utvikler i  BEKK i Oslo. I tillegg har jeg nærmere fire års fartstid som konsulent og produktekspert på Enonic CMS i Enonic AS.

I april 2006 ble jeg ferdig med min Mastergrad i design, kommunikasjon og medier ved IT-Universitet i København. Øvrig utdannelse har jeg fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Høsten 2009 fikk jeg mitt PPL-A, Som står for Private Pilot Licence Aeroplane. "Flylappen", på godt norsk. Min hovedinteresse utenom web og IT dreier seg derfor for det meste om flyging.

Tilstedeværelse på nett

Jeg er ikke alt for vanskelig å komme i kontakt med. Du finner meg blant annet på

Fagblogg

Jeg jobber mye med universell utforming av IKT, og blogger fra tid til annen om (blant annet) det på BEKK sin fagblogg: